Regulamin KLH 2018/2019

Regulamin II edycji  2018/2019r.

 1. Organizatorzy
  1. Hala Widowiskowo – Sportowa w Korszach, Miejski Klub Sportowy w Korszach oraz Gmina Korsze.
 2. Cel
  1. Popularyzacja rozgrywek halowych w piłce nożnej.
  2. Promocja aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
  3. Wychowywanie młodzieży przez sport, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, szczególnie alkoholizmowi i narkomanii.
  4. Krzewienie sportu wśród mieszkańców.
  5. Wyłonienie najlepszej drużyny Korszeńskiej Ligi Halowej.
 3. Miejsce i termin
  1. Turnieje będą rozgrywane w Hali Widowiskowo – Sportowej w Korszach ul. Kościuszki 12, w soboty (wg terminarza) w godzinach od 15:00 do 21:00.
  2. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry (minimum w składzie czteroosobowym) najpóźniej 5 min po terminie ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów, a drużynie przeciwnej przyznany zostanie walkower. W przypadku powiadomienia organizatora o spóźnieniu nie wynikającym z winy drużyny tylko z przypadku "losowego" Organizator podejmuje decyzję o rozegraniu spotkania w innym terminie.
  3. Drużyna, która nie stawi się do rozegrania meczu będzie ukarana "walkowerem" (wynik 5:0). Trzy punkty przyznane są w takiej sytuacji drużynie przeciwnej.
  4. "Oddanie" trzech meczów walkowerem w całych rozgrywkach, powoduje automatyczne wycofanie drużyny z dalszych rozgrywek. W przypadku, gdy drużyna wycofana nie rozegrała przynajmniej 50%+1, to wszystkie mecze z jej udziałem zarówno te odbyte jak i planowe zostaną potraktowane jako nieodbyte, a dotychczasowych strzelców bramek anuluje się. W przypadku, gdy wycofana drużyna rozegrała 50%+1 spotkań z objętych obowiązującym terminarzem rozgrywek, wówczas wyniki rozegranych spotkań zostaną uwzględnione, natomiast w pozostałych do rozegrania spotkaniach drużynie przeciwnej zostanie przyznany walkower w stosunku 5:0.
  5. Powyższy zapis obowiązuje również w przypadku, gdy drużyna sama zrezygnuje z udziału w rozgrywkach.
 4. Uczestnictwo
  1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wszyscy chętni w wieku od 15 lat wzwyż.
  2. W przypadku zawodników nieletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, na udział w rozgrywkach Korszeńskiej Ligi Halowej.
  3. Każdy zespół składa się z 4 zawodników + bramkarz i rezerwowych.
  4. Drużyna do rozgrywek może zgłosić maksymalnie 15 zawodników.
  5. Organizator dopuszcza dopisywanie dodatkowych zawodników poszczególnych drużyn do 2 kolejki włącznie, po wniesieniu opłaty za każdego nowego gracza w wysokości 50 złotych.
  6. Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli jego nazwisko i imię figuruje na zbiorczej liście drużyny, potwierdzonej własnoręcznym podpisem, potwierdzonym przez kierownika drużyny.
  7. W składzie każdego zespołu może być trzech zawodników grających w klubach V ligi (liga okręgowa) i wyższych, na boisku jednocześnie może przebywać dwóch zrzeszonych zawodników (nie dotyczy juniorów – rocznik 2000 i młodsi i oldbojów – rocznik 1983 i starsi). Za zawodnika zrzeszonego uważa się piłkarza, który w danym roku kalendarzowym (2018r.) wziął udział w rozgrywkach V ligi i wyższych.
  8. Kapitanowie drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny przeciwnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danym zespole, kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać dowodu tożsamości, który pozwoli stwierdzić obecność zawodnika w składzie drużyny. W sytuacji, gdy zawodnik nie posiada przy sobie dowodu tożsamości to może go dostarczyć sędziemu najpóźniej do końca danej kolejki spotkań, nie dostarczenie dowodu tożsamości oznacza, że zawodnik był nieuprawniony do gry w tym meczu. Protesty kapitanów odnośnie tożsamości zawodnika, mogą być składane najpóźniej do końca spotkania u sędziego. W innym terminie protesty nie będą przyjmowane.
  9. Za wystawienie do składu zawodnika nieuprawnionego do gry zostaje przyznany walkower dla drużyny poszkodowanej (w stosunku 5:0), w wypadku gdy w obu drużynach wystąpią zawodnicy nieuprawnieni to zostanie przyznany walkower obustronny (brak przydziału punktów).
  10. Do rozgrywek zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią w terminie ustalonym przez Organizatora regulaminowe formalności takie jak:
   • Złożenie Karty Zgłoszeniowej drużyny (druk Organizatora)
   • Wpłacenie "wpisowego" najpóźniej na pięć dni przed rozpoczęciem rozgrywek. (Wpisowe przepada w sytuacji wycofania drużyny z rozgrywek w czasie trwania ligi).
  11. Wpisowe do rozgrywek: 400 zł.
  12. Organizator wprowadza „okno transferowe” po rozegraniu ostatniej kolejki rundy pierwszej, umożliwiające pozyskanie nowych zawodników przez zespoły rywalizujące w rozgrywkach lub zmianę przynależności klubowej, w okresie 1 tygodnia od zakończenia rundy pierwszej rozgrywek. Z zastrzeżeniem zakontraktowania maksymalnie dwóch nowych zawodników. Pozyskiwanie nowych, jak również zmiana przynależności klubowej zawodnika, skutkuje wniesieniem opłaty w wysokości 50 zł za zarejestrowanie jednego piłkarza. 
 5.  Zasady gry oraz przepisy  
  1.  W pierwszej rundzie drużyny rozgrywają spotkania systemem "każdy z każdym".
  2. W Punktacja: zwycięstwo - 3 pkt, remis - 1 pkt, porażka - 0 pkt.

  3.  O kolejności miejsc w końcowej tabeli decyduje kolejno: większa ilość zdobytych punktów, korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami, korzystniejszy bilans bramkowy, większa ilość zdobytych bramek. W przypadku, gdy jednakową ilość punktów zdobędą więcej niż 2 zespoły, wówczas sporządza się tzw. "mała tabelę" uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W przypadku, gdy nie można w ten sposób sklasyfikować drużyn, o kolejności decyduje losowanie.

  4.  Druga runda „PLAY OFF” – rywalizacja w ćwierćfinałach do dwóch zwycięstw. Zespoły, które zajęły wyższe miejsca w rundzie wstępnej, zmagania w PLAY-OFF-ach rozpoczynają mając na koncie jedno zwycięstwo wg. zasady:

   1 – 8  1:0
   2 – 7  1:0
   4 – 5  1:0
   3 – 6  1:0

  5. Rywalizacja w półfinałach do dwóch zwycięstw. W sytuacji, w której każdy z zespołów będzie miał po jednym zwycięstwie, zarządza się trzeci mecz, w skróconym wymiarze czasowym tzn. 2x10 minut. 
  6.  W przypadku remisu w spotkaniach ćwierćfinałowych i półfinałowych nastąpią rzuty karne. Planowo uderza 3 graczy na zmianę z obu drużyn (jednak rozstrzygnięcie może nastąpić wcześniej, np. po dwóch kolejkach wynikiem 2:0). Jeśli po 3. kolejce nie ma rozstrzygnięcia, rzuty karne wykonują następni zawodnicy, aż piłkarz jednej z drużyn nie trafi, a ten z drugiej trafi.
   Mecze finałowe przy remisie rozstrzygane będą:
   Mecz o 3 miejsce dogrywka i ew. karne (dogrywka 2 X 5 minut)
   Finał dogrywka i ew. karne (dogrywka 2 X 5 minut)

  7. Czas dla drużyny ( 1 w każdej części spotkania) - trenerzy/kapitanowie każdej drużyny są upoważnieni do zgłaszania chęci uzyskania przerwy trwającej 1 minutę; przerwa taka może być udzielona w każdej chwili z zastrzeżeniem, że drużyna ubiegająca się o nią jest w posiadaniu piłki (np. rzut wolny, rzut rożny lub wrzut z autu).

  8. Zawodników obowiązuje obuwie sportowe przeznaczone do gry na hali oraz strój sportowy (zawodnicy w złym obuwiu nie zostaną dopuszczeni do gry). Zawodnikowi nie wolno używać ubioru lub nosić czegokolwiek (w tym biżuterii), co stanowiłoby zagrożenie dla niego samego lub innego zawodnika.

  9.  Drużyny biorące udział w rozgrywkach KORSZEŃSKIEJ LIGI HALOWEJ zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach, przy czym bramkarze obydwu zespołów również muszą różnić się ubiorem od pozostałych zawodników. Każda drużyna zobligowana jest zapewnić sobie pełne, jednakowe, ponumerowane stroje sportowe we własnym zakresie.

  10.  W przypadku, gdy obydwa zespoły przystąpią do spotkania w bardzo podobnych strojach, obowiązek zmiany ubioru (nałożenia tzw. „kontrastów”) spada na drużynę, która przegra losowanie

  11.  Czas trwania meczu – 2 x 20 min, przerwa 5min.

  12.  Obowiązuje piłka halowa nr 4.

  13.  Auty wybija się nogą zza lub z linii bocznej boiska.

  14.  Na sali gry mogą przebywać jedynie zawodnicy grających zespołów, kierownicy drużyn, sędziowie oraz lekarz.  Przedstawiciele drużyn, przebywający na ławce rezerwowych, mogą pojedynczo udzielać wskazówek zawodnikom, w taki sposób aby nie przeszkadzać zawodnikom i sędziom i muszą zawsze zachowywać się w odpowiedni, nienaganny  sposób w przeciwnym razie zostaną wyproszeni z sali.

  15. Wprowadza się zasadę gry bezkontaktowej.

  16. Zmiany odbywają się systemem hokejowym w przeznaczonych do tego strefach zmian.

  17. Bramkarz nie może łapać piłki w ręce podanej nogą, od zawodnika ze swojej drużyny.

  18.  Dopuszcza się grę wślizgiem jedynie przez bramkarza w jego polu karnym oraz w sytuacji, w której nie dochodzi do walki o piłkę pomiędzy rywalami.

  19.  Bramki zdobyte po odbiciu się piłki od sufitu nie zostaną zaliczone.

  20.  Po odbiciu się piłki od sufitu nakazuje się wznowienie gry przez przeciwnika z linii bocznej boiska znajdującej się najbliżej miejsca dotknięcia sufitu przez piłkę.

  21.  Przy wykonywaniu stałych fragmentów gry, odległość od piłki – 5 m. Czas na wykonanie 4 sekundy.

  22. Rzut karny – 7 m. Bramkarz w momencie wykonywania rzutu karnego stoi na linii bramkowej.

  23. Przedłużony rzut karny - 9 m. Bramkarz w momencie wykonywania rzutu karnego nie może przebywać w odległości bliższej niż 5 metrów od ustawionej piłki.

  24. W szczególnych przypadkach drużyna może zwrócić się do Organizatora z pisemnym wnioskiem o przełożenie spotkania:

   1. a) wymagana zgoda drużyny przeciwnej
   2. b) konieczność wniesienia opłaty w wysokości 50 zł

   - Wniosek z odpowiednio uzasadnionym powodem przełożenia spotkania, musi wpłynąć, do organizatora najpóźniej na  4 dni przed planowanym terminem meczu (środa), wynikającym z terminarza rozgrywek.

   - Nowy termin zawodów organizator ustali w porozumieniu z zainteresowanymi zespołami.
   - Spotkania 3 ostatnich kolejek nie mogą być przekładane, muszą zostać rozegrane zgodnie z pierwotnym terminarzem rozgrywek.
  25. W trakcie spotkania czas może być zatrzymywany wyłącznie na polecenie sędziego głównego.
 6. Kary
  1. Sześć fauli – przedłużony rzut karny.
  2. Każdy następny faul – przedłużony rzut karny.
  3. Po przerwie faule się anuluje.
  4. Niebezpieczny faul – żółta kartka i kara 2 min.
  5. Przekleństwa – żółta kartka i kara 2 min.
  6. Brutalny faul – czerwona kartka i kara 5 min.
  7. Niesportowe zachowanie żółta lub czerwona kartka.
  8. Żółta kartka otrzymana przez zawodnika z pola skutkuje wykluczeniem go z dalszej rywalizacji w meczu na okres 2 minut. Zawodnik wówczas zajmuje miejsce na ławce kar. Ponowne wprowadzenie zawodnika do gry może nastąpić po upływie kary 2 minut  chyba, że drużyna osłabiona wcześniej straci bramkę, wówczas ma prawo uzupełnić skład przed upływem kary. Jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników i pada bramka – nie uzupełniają składu; jeżeli 3 zawodników gra przeciwko 4 lub 5 i traci bramkę – mogą uzupełnić skład tylko o 1 zawodnika; jeżeli obie drużyny mają po 3 zawodników i pada bramka – nie uzupełniają składu; jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę, nie uzupełnia składu przed upływem 5 minut od chwili wykluczenia zawodnika. Uzupełnienie składu wymaga zgody sędziego czasowego, a w razie jego braku, drugiego sędziego.
  9. Czerwona kartka otrzymana przez zawodnika z pola skutkuje wykluczeniem go z dalszej rywalizacji w meczu bez możliwości zajęcia miejsca na ławce rezerwowych. Wprowadzenie rezerwowego zawodnika może nastąpić w ciągu 5 min. od kary chyba, że drużyna osłabiona wcześniej straci 2 bramki, wówczas ma prawo uzupełnić skład przed upływem kary.

  10. Otrzymanie czerwonej kartki skutkować może również wykluczeniem zawodnika z następnych spotkań lub nawet z rozgrywek. Decyzję o wielkości nałożonej kary podejmuje Organizator po konsultacjach z sędziami zawodów.
  11. Jeżeli podczas przeprowadzania zmiany, zawodnik rezerwowy wejdzie na pole gry zanim zawodnik schodzący je opuści:
   - gra winna być przerwana,
   - zawodnik schodzący powinien opuścić boisko,
   - zawodnik wchodzący zostaje napomniany (żółta kartka i kara 2 min.) i nakazuje mu się opuszczenie boiska
   - grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca gdzie była piłka w chwili przerwania gry. Jeżeli miało to miejsce w polu karnym, rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca położenia piłki w chwili przerwania gry.
   Jeżeli podczas przeprowadzania zmiany zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko lub zawodnik schodzący opuści je poza własną strefą zmian:
   - gra winna być przerwana,
   - winny zawodnik zostanie napomniany (żółta kartka i kara 2 min.) i nakazuje mu się opuszczenie boiska,
   - gra zostanie wznowiona rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca, w którym znajdowała się piłka w chwili przerwania gry. Jeżeli miało to miejsce w polu karnym rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca położenia piłki w chwili przerwania gry.

  12. Trzy żółte kartki skutkują czerwoną kartką.

  13. Spowodowanie bijatyki na terenie hali jest równoważne z wykluczeniem zawodnika z rozgrywek.
 7. Nagrody
  1. Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz medale.
  2. Trzy pierwsze drużyny otrzymają puchary.
  3. Przewiduje się nagrody dla króla strzelców, najlepszego bramkarza i najlepszego zawodnika.
  4. Po zakończeniu każdej kolejki rundy zasadniczej organizator wybiera "gracza kolejki"
 8. Punktacja
  1. Wygrana – 3 pkt., remis – 1 pkt., przegrana – 0 pkt., walkower – 5:0
  2. Przy równej ilości punktów, o końcowej klasyfikacji decyduje bezpośrednie spotkanie (przyremisie – stosunek bramek, następnie większa ilość strzelonych bramek)
 9. Postanowienia końcowe
  1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas rozgrywek i za rzeczy pozostawione w szatniach.
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
  3. Zawodnik rozgrywający mecz w jednej drużynie nie może rozgrywać meczy w innych drużynach w danej rundzie.
  4. Zabrania się gry pod wpływem alkoholu oraz spożywania alkoholu podczas rozgrywek w hali sportowej.
  5. Organizator zaleca, by zawodnik we własnym zakresie poddał się badaniom lekarskim, stwierdzającym brak przeciwskazań do uczestnictwa w tego typu zawodach.
  6. Organizator nie będzie wymagał od zawodników zaświadczeń lekarskich, jedynie oświadczenie o zdolności do gry i braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.

  7. Ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków mających związek z udziałem w rozgrywkach Korszeńskiej Ligi Halowej, drużyny ponoszą we własnym zakresie.

  8. Organizator nie ubezpiecza zawodników biorących udział w rozgrywkach i nie ponosi z tego tytułu ryzyka.

  9.  Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach gra na własną odpowiedzialność ubezpieczając się we własnym zakresie.

  10. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran- plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.

  11. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania ligi.

  12. Podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie (boisko, szatnia, trybuny) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających.

  13. Obiekt, na którym rozgrywane zawody jest monitorowany.

  14. Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek oraz umieszczanie danych na stronie internetowej w celu informacyjnym.

  15. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek oraz regulaminu Hali Widowiskowo - Sportowej w Korszach.

  16. Dopuszcza się możliwość zmian w regulaminie przed rozpoczęciem zawodów.

  17. W sprawach spornych rozstrzyga Organizator.

 

 

Kontakt

Hala Widowiskowo-Sportowa w Korszach

ul. Kościuszki 12

11-430 Korsze

tel. 605 579 088

e-mail: halakorsze@onet.pl

Korszeńska Liga Halowa

Facebook

facebook_page_plugin

Free Joomla! template by L.THEME